Onze aanpak maakt ons uniek

Inside-out in plaats van outside-in. Samenwerken aan resultaten die ertoe doen. Beginnen met luisteren en vragen stellen in plaats van vertellen ‘hoe het moet’. De organisatie centraal stellen en op basis hiervan invulling geven aan een norm, in plaats van een ‘standaard’ opzet beschikbaar stellen.

Leveren van efficiënte en duurzame oplossing voor doeltreffende certificatie en meer.

schets-how-we-it


Wij leveren

Wij komen onze afspraken na. Heel voor de hand liggend maar ontzettend belangrijk. Wij leveren op basis van een resultaatverplichting en niet op basis van een inspanningsverplichting. De basis voor samenwerking is een duidelijk overeengekomen resultaat. Hiervoor voelen wij ons verantwoordelijk.


Wat wij leveren is efficiënt

Wij stellen veel vragen, hier beginnen we altijd mee. Alleen op deze manier kunnen we een organisatie en haar vraagstuk(ken) goed leren begrijpen. Het principe van luisteren, samenvatten en doorvragen past hier goed bij en heeft ook een toetsmoment in zich zodat we ook checken of datgeen we denken gehoord te hebben ook hetgeen is dat bedoeld wordt. Alleen op deze manier kunnen we binnen afzienbare tijd doeltreffende en duurzame oplossingen aandragen en leveren.


Wat wij leveren is duurzaam

Wij leveren oplossingen die ook na het behalen van een certificaat nog houdbaar en uitvoerbaar zijn. Certificeren is namelijk het einde van het begin. Zaken die zijn ingevoerd moeten vooral voor de organisatie (blijven) werken in plaats van omgekeerd.


Wij leveren oplossingen

Wij denken en werken mee. Resultaat hiervan is het aandragen, uitwerken en mee invoeren van oplossingen die samen zijn bedacht. Oplossingen die in het teken staan van de organisatie en passend zijn voor de aard en omvang. De basis voor deze oplossingen zoeken wij in reeds bestaande maatregelen en structuur. Zowel formeel als informeel. Daarbij putten we uit best-practices die in diverse bedrijfstakken worden gehanteerd en/of ervaringen die we zelf hebben opgedaan.


Wat wij leveren is doeltreffend

Wij leveren oplossingen die bij moeten dragen aan het behalen en behouden van een of meerdere certificaten. Belangrijker nog is dat deze oplossingen een bijdrage leveren aan een of meerdere resultaten die organisatie voor ogen heeft.


Wij leveren meer

Wij beginnen bij de basis. Met de basis als vertrekpunt en de organisatie als middelpunt leveren wij meer dan enkel certificatie, die het einde van het begin vormt.

In de praktijk worden deze uitgangspunten omgezet naar een werkwijze die wij ons eigen hebben gemaakt.


‘Inside-out’

Wij werken ‘inside-out’ in plaats van ‘outside-in’: de organisatie staat centraal in plaats van de norm. Focus ligt op het werkelijk invoeren van oplossingen die aantoonbaar leiden tot resultaat en verbetering. Dit betekent het volgende voor de aanpak:

  • Focus op Getting Things Done in plaats van Getting Things Documented.
  • Focus op Integration in plaats van Isolation.
  • Focus op Facts in plaats van Assumptions.
  • Focus op Compliance in plaats van Non-compliance.
  • Focus op Involvement in plaats van Enforcement.
  • Focus op Leadership in plaats van Management.

Neptunus is wereldwijd de specialist in demontabel bouwen. Met ruim 75 jaar ervaring levert Neptunus tenten en accommodaties voor topevenementen, maar ook demontabele gebouwen voor uiteenlopende semi-permanente toepassingen. Normen en certificeringen zijn geen doel op zich, echter wel een vanzelfsprekendheid.

Toen we ons 60-jarig jubileum vierde was er nog geen klant of leverancier die naar VCA of ISO vroeg. Ruim 15 jaar later zijn gecertificeerde systemen voor veiligheid, kwaliteit en milieu niet meer weg te denken uit de professionele event industrie.

Inmiddels is KVGM Improvement Solutions al bijna 15 jaar betrokken bij onze certificeringstrajecten. Aanvankelijk vooral voor advies en dienstverlening op het gebied van veiligheid en risico-inventarisatie, later ook steeds meer op het gebied van kwaliteitszorg en duurzaamheid.

Consultants Minou Damen en Ruuds Wilms ondersteunen Neptunus met alles wat te maken heeft met certificeringen van zorgsystemen. Coördinator Zorgsystemen Elfried Jacobs vertelt: “Neptunus is een echt familiebedrijf en werkt dan ook graag samen met partners die op een zelfde manier opereren. De korte lijnen, klantgericht werken en vaste aanspreekpunten zorgen ervoor dat de communicatie met KVGM Improvement Solutions soepel reilt en zeilt.”

Jacobs sluit af: “Minou en Ruud zijn bij ons kind aan huis en smeren zogezegd hun eigen boterham met pindakaas. Hierdoor zorgen zij ervoor dat onze zorgsystemen groot en sterk blijven. We zijn gericht op groei, KVGM Improvement Solutions groeit met ons mee.”

Elfried Jacobs, V&G coördinator - Manager HRM Neptunus Structures - Klant

KVGM Improvement Solutions is voor ons een klankbord, met als belangrijkste kenmerken dat zij een gedegen inzicht hebben in de praktisch aspecten van onze bedrijfsvoering. Ze zijn kritisch ten aanzien van gekozen oplossingen en durven de discussie met de bedrijfsleiding aan. Hierdoor wordt een continue verbetering van onze bedrijfsvoering mogelijk.

Martin Flinsenberg, Directeur Bredox - Klant

Inmiddels werken wij enkele jaren samen met KVGM Improvement Solutions en naar alle tevredenheid kan ik zeggen. Een jong team wat op vele vlakken “mee kan denken” en je ontlast op vele fronten in de soms ruime regelgeving in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Wij zijn zeer tevreden met de samenwerking.

Marcel Lurling, Directeur Elreka Hekwerken - Klant

Verzoek om (meer) informatie

over ons, over wat wij doen of over onze aanpak

Vul uw informatie in en wij zullen contact met u opnemen

Copyright 2015 KVGM B.V. - Algemene voorwaarden - Website door Bonsai media