Onze aanpak maakt ons uniek

Inside-out in plaats van outside-in. Samenwerken aan resultaten die ertoe doen. Beginnen met luisteren en vragen stellen in plaats van vertellen ‘hoe het moet’. De organisatie centraal stellen en op basis hiervan invulling geven aan een norm, in plaats van een ‘standaard’ opzet beschikbaar stellen.

Leveren van efficiënte en duurzame oplossing voor doeltreffende certificatie en meer.

schets-how-we-it


Wij leveren

Wij komen onze afspraken na. Heel voor de hand liggend maar ontzettend belangrijk. Wij leveren op basis van een resultaatverplichting en niet op basis van een inspanningsverplichting. De basis voor samenwerking is een duidelijk overeengekomen resultaat. Hiervoor voelen wij ons verantwoordelijk.


Wat wij leveren is efficiënt

Wij stellen veel vragen, hier beginnen we altijd mee. Alleen op deze manier kunnen we een organisatie en haar vraagstuk(ken) goed leren begrijpen. Het principe van luisteren, samenvatten en doorvragen past hier goed bij en heeft ook een toetsmoment in zich zodat we ook checken of datgeen we denken gehoord te hebben ook hetgeen is dat bedoeld wordt. Alleen op deze manier kunnen we binnen afzienbare tijd doeltreffende en duurzame oplossingen aandragen en leveren.


Wat wij leveren is duurzaam

Wij leveren oplossingen die ook na het behalen van een certificaat nog houdbaar en uitvoerbaar zijn. Certificeren is namelijk het einde van het begin. Zaken die zijn ingevoerd moeten vooral voor de organisatie (blijven) werken in plaats van omgekeerd.


Wij leveren oplossingen

Wij denken en werken mee. Resultaat hiervan is het aandragen, uitwerken en mee invoeren van oplossingen die samen zijn bedacht. Oplossingen die in het teken staan van de organisatie en passend zijn voor de aard en omvang. De basis voor deze oplossingen zoeken wij in reeds bestaande maatregelen en structuur. Zowel formeel als informeel. Daarbij putten we uit best-practices die in diverse bedrijfstakken worden gehanteerd en/of ervaringen die we zelf hebben opgedaan.


Wat wij leveren is doeltreffend

Wij leveren oplossingen die bij moeten dragen aan het behalen en behouden van een of meerdere certificaten. Belangrijker nog is dat deze oplossingen een bijdrage leveren aan een of meerdere resultaten die organisatie voor ogen heeft.


Wij leveren meer

Wij beginnen bij de basis. Met de basis als vertrekpunt en de organisatie als middelpunt leveren wij meer dan enkel certificatie, die het einde van het begin vormt.

In de praktijk worden deze uitgangspunten omgezet naar een werkwijze die wij ons eigen hebben gemaakt.


‘Inside-out’

Wij werken ‘inside-out’ in plaats van ‘outside-in’: de organisatie staat centraal in plaats van de norm. Focus ligt op het werkelijk invoeren van oplossingen die aantoonbaar leiden tot resultaat en verbetering. Dit betekent het volgende voor de aanpak:

  • Focus op Getting Things Done in plaats van Getting Things Documented.
  • Focus op Integration in plaats van Isolation.
  • Focus op Facts in plaats van Assumptions.
  • Focus op Compliance in plaats van Non-compliance.
  • Focus op Involvement in plaats van Enforcement.
  • Focus op Leadership in plaats van Management.

KVGM Improvement Solutions is voor de Jac Ruyters Groep al jarenlang een betrouwbare partner. Ze spelen goed in op de huidige marktsituatie, zijn innovatief en vooruitstrevend. Onze wensen worden goed geformuleerd op het door KVGM Improvement Solutions ontwikkeld webbased managementsysteem.

Jamaick Ruyters, Directeur Jac Ruyters Groep - Klant

KVGM Improvement Solutions heeft de Baetsen-Groep in de afgelopen jaren vakkundig ondersteund in onder meer diverse certificeringstrajecten. Met oog voor detail, persoonlijke betrokkenheid en maatwerk leveren zij uitstekend resultaat. Een plezierige partner om duurzaam mee samen te werken!

Peter Lamers, Directeur Baetsen-Groep - Klant

“Het samensmelten van drie verschillende bedrijven is geen gemakkelijke opgave. In samenspraak is besloten om aan KVGM Improvement Solutions de nodige ondersteuning te vragen zodat de processen op een doeltreffende manier inzichtelijk zijn en alle procedures geborgd worden. Met de introductie van een gedegen managementsysteem merken we ook dat onze medewerkers enthousiast zijn en onze nieuwe organisatie op een flexibele wijze aan verbeteringen werkt”.

Bas Blezer, Algemeen manager Westrom-Risse Facilitair - Klant

Verzoek om (meer) informatie

over ons, over wat wij doen of over onze aanpak

Vul uw informatie in en wij zullen contact met u opnemen

Copyright 2015 KVGM B.V. - Algemene voorwaarden - Website door Bonsai media