Our applications

Onze applicaties worden volledig op maat geconfigureerd om een waardevolle bijdrage te leveren bij verbeteren en certificeren. Door informatie te delen, workflow te automatiseren, verbeteren te managen en te voorzien in rapportages en dashboards wordt verbeteren efficiënter, effectiever en leuker!

Improvement Platform

Improvement Platform

Ons platform biedt de kans om een maatwerk managementsysteem op te bouwen en alle informatie om te beheersen en verbeteren te verzamelen en monitoren.
Action Management

Action Management

Acties zoals verbetermaatregelen, doelen en klachten zijn pas waardevol wanneer deze goed gemanaged worden. Deze applicatie biedt de mogelijkheid om te bewaken, communiceren, informeren en analyseren.
Incident Management

Incident Management

Alle informatie inzake incidenten in één digitaal dossier, waarbij analyse en opvolging geautomatiseerd gedeeld worden in de organisatie.
Complaint Management

Complaint Management

Registreer, analyseer en beheers klachten digitaal. Alle informatie met betrekking tot een klacht wordt digitaal verzameld. Koppel maatregelen aan een klacht, plan deze en bewaak dat klachten effectief en duurzaam worden opgelost.
Supplier Management

Supplier Management

Op actieve wijze win-win relaties met leveranciers opbouwen door deze integraal te beoordelen, informatie beschikbaar te maken en prestaties te delen.
Performance Manager

Performance Manager

Maak monitoring en meting inzichtelijk voor de organisatie, zodat op basis van feiten waardevolle structurele verbetermaatregelen geïnitieerd kunnen worden.
Document Control

Document Control

Beheers en deel je documenten geautomatiseerd.
Customer Satisfaction

Customer Satisfaction

Continu inzicht in de tevredenheid van je directe en indirecte klanten met maatwerk digitale onderzoeken.
Environment Inspection

Environment Inspection

Digitaliseer je milieu-inspecties zodat je waardevolle informatie en trends kunt gebruiken om te verbeteren.
Worksite Inspection

Worksite Inspection

Digitaliseer je werkplekinspecties zodat je waardevolle informatie en trends kunt gebruiken om te verbeteren.
Quality Control

Quality Control

Leg waardevolle informatie inzake kwaliteit vast om deze te rapporteren en analyseren.
Project Evaluation

Project Evaluation

Digitaliseer je projectevaluaties om informatie van alle betrokkenen (ook extern) te verzamelen en analyseren.
Employee Satisfaction

Employee Satisfaction

Digitaliseer je medewerkertevredenheid onderzoek zodat je waardevolle informatie en trends kunt gebruiken om te verbeteren.
Toolbox

Toolbox

De digitale oplossing voor het uitvoeren, registreren en bewaken van instructies en voorlichting zoals toolboxmeetings.
Material Management

Material Management

Manage het gehele materieelbestand. Keuringen, onderhoud, uitlenen, documenten etc. kunnen met deze applicatie digitaal beheerst worden. Rapportages en overzichten bieden waardevolle informatie.

Last year blueKiwi software started it’s journey to ISO certification. We were looking for a unique approach in which we could successfully complete our certification, but in such a way that we would make it a collaborative journey with all our employees, using a social software system, blueKiwi, as foundation for our management system. KVGM took this challenge with us, which resulted in a redefined way of addressing ISO 9001 and 27001 certification. KVGM helped us in every step of the way, proving that ISO certification can be approached in a different way, which resulted in a successful certification and an example approach for our pears. We highly recommend the services of KVGM.

Mischa van Oijen, Chief Product Officer blueKiwi Software - Klant

KVGM Improvement Solutions is trots partner te zijn van Dekra. Gezamenlijk streven we naar het optimaliseren van certificeringstrajecten en het ontwikkelen van certificatie tot een motor voor verbeterprocessen.

- Partner

KVGM Improvement Solutions is trots partner te zijn van TUV Nederland. Gezamenlijk streven we naar het optimaliseren van certificeringstrajecten en het ontwikkelen van certificatie tot een motor voor verbeterprocessen.

- Partner

Verzoek om (meer) informatie

over ons, over wat wij doen of over onze aanpak

Vul uw informatie in en wij zullen contact met u opnemen

Copyright 2015 KVGM B.V. - Algemene voorwaarden - Website door Bonsai media